Lâm Thu Hồng: “Càng đi nhiều tôi càng thấy đất nước mình đẹp quá”

Trên cương vị là đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Toàn cầu 2022, Lâm Thu Hồng mong muốn được góp phần quảng bá những hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam.