Bloomberg: "Cơn ác mộng suy thoái" vẫn chưa buông tha nước Mỹ

Chính phủ Mỹ đã thoát đóng cửa vào phút chót nhưng Bloomberg Economics vẫn nhận thấy loạt rủi ro phía trước, từ đình công kéo dài của công nhân ngành ô tô tới lãi suất và giá dầu cao hơn...., đều có thể đe dọa nền kinh tế lớn nhất thế giới.