Chiến thuật bất ngờ giúp bảo vệ nhà đầu tư trong lúc thị trường dậy sóng: Ngồi im và không làm gì cả!

Bởi thời điểm này vẫn còn quá sớm. Không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra khi thị trường quá căng thẳng.