Nguyên nhân khiến lợi nhuận của Mộc Châu Milk bị bào mòn trong quý IV

Mặc dù các khoản ưu đãi giúp cải thiện doanh thu của Mộc Châu Milk nhưng cũng là áp lực khiến lợi nhuận sau thuế của công ty giảm hơn 17% so với quý IV/2021.