Giá vận chuyển container từ châu Á sang Mỹ giảm 60%

Chi phí vận chuyển một container 40 feet từ Trung Quốc sang bờ Tây nước Mỹ rơi vào khoảng 5.400 USD, giảm 60% so với hồi tháng 1/2022.