Bình Thuận: Hình ảnh lũ cát tràn xuống đường, ngập nhà dân, sập mố cầu

Suốt đêm qua, các gia đình bị ảnh hưởng đã được các lực lượng quân đội, công an địa phương hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa.