Một cửa khẩu ở Quảng Ninh lại tạm dừng hoạt động sau 2 ngày thông quan

() - Vừa thông quan được 2 ngày sau 7 tháng tạm dừng hoạt động, cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) lại phải tạm dừng hoạt động.