Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội bị xử phạt thuế hơn 440 triệu đồng

CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã có hành vi trốn thuế và kê khai sai hóa đơn dẫn đến bị xử phạt.

Cục thuế Tp.Hà Nội vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội (UPCoM: HHN) có trụ sở tại số 27/785, đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội.

Theo đó, công ty này đã có hành vi trốn thuế do sử dụng hóa đơn không hợp pháp để kê khai khấu trừ và hạch toán chi phi, vi phạm quy định tại Điều 9, Nghị định 209 ngày 18/12/2013 của Chính phủ và Khoản 2, Điều 9, Nghị định 218 ngày 26/12/2023 của Chính phủ.

Đồng thời, Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng và hạch toán chi phi đối với các hóa đơn không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, kê khai trùng hóa đơn, kê khai sai thuế suất thuế giá trị gia tăng;

Kê khai doanh thu tính thuế giá trị gia tăng sai thời điểm, kê khai thiếu doanh thu tiền quà tặng; Hạch toán sai kì khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và hạch toán thiếu các khoản thu nhập khác đối với các khoản đã lâu không phải trả.

Ngoài ra, công ty chưa xuất hóa đơn kê khai thuế giá trị gia tăng 10% đối với doanh thu tiền quả tặng; Xuất hóa đơn sai thời điểm và sử dụng hóa đơn không hợp pháp để kê khai thuế giá trị gia tăng vả hạch toán chi phí.

Với các hành vi nêu trên, công ty phải chịu tổng mức phạt 185 triệu đồng. Trong đó, mức phạt đối với hành vi trốn thuế là 131,9 triệu đồng, hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp là 30,8 triệu đồng, hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm là 19,2 triệu đồng và không lập hóa đơn đối với các dịch vụ dùng để cho, biếu tặng là 3,2 triệu đồng.

Đồng thời, công ty buộc phải nộp đủ số tiền thuế còn thiếu là 241,7 triệu đồng và tiền chậm nộp ngân sách nhà nước là 16,2 triệu đồng. Như vậy, tổng truy thu, phạt và tiền chậm nộp mà Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội phải chịu là 443 triệu đồng.

Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội có tiền thân là Công ty Vận tải Hàng hóa Hà Nội được thành lập vào năm 1966, chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần vào tháng 10/2000. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, vận tải hành khách và cho thuê kho xưởng, ki-ốt, bến bãi. 

Về tình hình kinh doanh, tính đến cuối năm 2022, doanh thu thuần của công ty ghi nhận đạt 29,6 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2021. Doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty là 366 triệu đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty gần 7 tỷ đồng, giảm 22%; Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 442,6 triệu đồng, giảm mạnh so với mức lợi nhuận 3 tỷ đồng trong năm trước. Lợi nhuận sau thuế tương ứng giảm 87% từ 2,6 tỷ đồng trong năm 2021 xuống còn 327 triệu đồng.

Tổng tài sản của công ty tại cuối năm 2022 là 30,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,2 tỷ đồng so với năm 2022. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với gần 20 tỷ đồng. Nợ phải trả của công ty tại ngày này là 9,8 tỷ đồng, đa phần là nợ ngắn hạn.

Thu Hương

Link nội dung: https://asean24h.vn/van-tai-va-dich-vu-hang-hoa-ha-noi-bi-xu-phat-thue-hon-440-trieu-dong-48672.html