Lộ diện danh tính nhà đầu tư đại đô thị 12.000 tỷ đồng tại Lâm Đồng

02/10/2023 16:03

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho rằng, năng lực tài chính của liên danh Công ty cổ phần Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản An Phúc, Công ty cổ phần Bất động sản Hano - Vid tại thời điểm xem xét là đảm bảo điều kiện theo quy định về tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim, quy mô gần 12.000 tỷ đồng.

Ngày 13/9 vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 1991/KHĐT-KTĐN về việc lấy ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Sông Đa Nhim của liên danh Công ty cổ phần Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản An Phúc, Công ty cổ phần Bất động sản Hano – Vid.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, mới đây, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã cho ý kiến về năng lực tài chính của liên danh Công ty cổ phần Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản An Phúc, Công ty cổ phần Bất động sản Hano – Vid.

Theo đó, dự án khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim có tổng vốn đầu tư khoảng 11.842,97 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu 3.283,59 tỷ đồng; vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác là 8.559,38 tỷ đồng.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo quy định liên danh phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư, tương ứng với vốn chủ sở hữu tối thiểu để thực hiện dự án là 1.776,45 triệu đồng.

Tại Quyết định số 2023/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt vốn chủ sở hữu thực hiện dự án là 3.283,59 tỷ đồng, do vậy liên danh nhà đầu tư sử dụng vốn chủ sở hữu số tiền 3.283,59 tỷ đồng để tham gia thực hiện dự án.

Theo thỏa thuận liên danh ngày 18/5/2023, trong đó Công ty cổ phần Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân tham gia vốn chủ sở hữu 1.477,15 tỷ đồng, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản An Phúc tham gia vốn chủ sở hữu 493 tỷ đồng và Công ty cổ phần Bất động sản Hano - Vid tham gia vốn chủ sở hữu 1.313,44 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân năm 2022 (đã được kiểm toán), số dư vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022 là 3.953,73 tỷ đồng. Công ty có bản cam kết đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu cho dự án Khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim với số vốn là 1.477,15 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản An Phúc năm 2022 (đã được kiểm toán), số dư vốn chủ sở hữu đến 31/12/2022 là 950 tỷ đồng. Công ty có bản cam kết đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu cho dự án Khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim với số vốn là 493 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Hano – Vid năm 2022 (đã được kiểm toán), số dư vốn chủ sở hữu đến 31/12/2022 là 5.238,21 tỷ đồng. Công ty có bản cam kết đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu cho dự án với số vốn là 1.313,44 tỷ đồng.

Về khả năng huy động vốn, đại diện liên danh Công ty cổ phần Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân cam kết vốn vay công ty phải huy động để thực hiện dự án là 8.559,38 tỷ đồng.

Theo hồ sơ Sở Tài chính nhận được có thư cam kết cho vay ngày 18/5/2023 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) Chi nhánh Hà Nội. Trong đó ngân hàng sẽ xem xét cho Công ty cổ phần Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân vay/thu xếp vốn tối đa là 8.559,38 tỷ đồng để thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho rằng, năng lực tài chính của liên danh Công ty cổ phần Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản An Phúc, Công ty cổ phần Bất động sản Hano - Vid tại thời điểm xem xét là đảm bảo điều kiện theo quy định về tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Liên danh nhà đầu tư cam kết sử dụng vốn đảm bảo cho dự án nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan sử dụng hồ sơ, tài liệu về tính chính xác và pháp lý của hồ sơ, tài liệu đã cung cấp.

Dự án khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, với diện tích 153,65 ha. Trong đó có 442.945 m2 đất ở, 63.971 m2 đất công trình công cộng dịch vụ đô thị, 45.199 m2 đất công cộng đơn vị ở,…

Dự án gồm 3.565 căn nhà ở thương mại với tổng diện tích sàn khoảng 1,6 triệu m2; đầu tư xây dựng công trình thương mại dịch vụ có chiều cao 3 tầng và 15 tầng; đầu tư xây dựng công trình công cộng đơn vị ở với chiều cao 3 tầng;…

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng vốn đầu tư dự án gần 12.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng, trang thiết bị, chi phí khác khoảng 9.632 tỷ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 2.211 tỷ đồng.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, với tiến độ thực hiện trong 5 năm kể từ ngày có văn bản chấp thuận nhà đầu tư.

Dự án khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim có mục tiêu xây dựng khu đô thị kiểu mẫu chất lượng cao; phát triển nhà ở tập trung, đồng bộ hình thành khu đô thị xanh – sạch – đẹp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đạt tiêu chuẩn, hài hòa với cảnh quan chung của khu vực; đảm bảo sự đồng bộ, có tính kết nối, bền vững cho khu vực đô thị mới phía Nam sông Đa Nhim.

Ngày 11/1/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 72/QĐ-UBND phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim.

Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã thực hiện đăng tải thủ tục mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định. Sau khi hết thời gian đăng tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tổ chức cuộc họp đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án.

Tuy nhiên, qua cuộc họp đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án vào ngày 09/3/2023 thì nhà đầu tư chưa đáp ứng các hồ sơ về yêu cầu năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết "Lộ diện danh tính nhà đầu tư đại đô thị 12.000 tỷ đồng tại Lâm Đồng" tại chuyên mục KINH TẾ. Mọi chi tiết liên quan, vui lòng gửi thông tin qua email info.vstarmedia2018@gmail.com hoặc liên hệ hotline 0934.40.40.50